OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18632
Ime enote:  Logatec – Znamenje nasproti hiše Režiška 13 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: razpelo
Tekstualni opis enote: Na kamnitem podstavku je leseno razpelo s trikotnim lesenim zaslonom in dvokapno strešico. Večji leseni korpus s kvalitetno polihromacijo je datiran 1886.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1886
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji nasproti hiše Režiška cesta 13, v zaselku Gorenja vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013