OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15192
Ime enote:  Logatec – Toplar pri hiši Tržaška 160

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: toplar
Tekstualni opis enote: Toplar z osmimi okni, deljenimi s šestimi kamnitimi in štirimi lesenimi stebri. Streha je simetrična opečna dvokapnica s čopoma. Lesena zatrepa sta iz ravnih desk. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kozolec stoji pri hiši Tržaška cesta 160, v južnem delu Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013