OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21499
Ime enote:  Logatec – Spomenik talcem

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: javni spomenik
Tekstualni opis enote: Tri metre visoka lesena plastika z glavami talcev v visokem reliefu (kipar V. Premk, 1983) je postavljena na dvojnem okroglem, stopničastem podstavku, zidanem iz lomljencev.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1983, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominsko znamenje stoji na zelenici severozahodno od Osnovne šole 8. talcev na Notranjski cesti 3.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013