OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21500
Ime enote:  Logatec – Spomenik padlim v NOB v Dolenjem Logatcu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: javni spomenik
Tekstualni opis enote: Kamnita plastika z reliefno upodobitvijo moških in ženskih figur in posvetilom na bazi. Na zidanem delu ograje so položeni štirje kamniti bloki z napisi žrtev. Spomenik je bil odkrit 1958, avtorja: A. Bitenc, S. Batič.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1958, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji ob križišču Tržaške ceste in Tovarniške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013