OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 7936
Ime enote:  Logatec – Lipov drevored

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  integralna dediščina
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: drevored
Tekstualni opis enote: Dvostranski obcestni lipov drevored je dolg približno 2 km. Ima več vrzeli.
Datacija enote: 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Ob severni vstopni cesti v Logatec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi drevoreda lip za spomenik oblikovane narave, Ur.l. SRS, št. 28/85-1288, Ur.l. SRS, št. 40/87-1782
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.8.1985 – 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013