OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15186
Ime enote:  Logatec – Hiša Tržaška 95

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša, gostilna
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša je nekdanja gostilna. Pokriva jo strma opečna dvokapna streha. Pravokoten kamniti portal (1881), profilirane lesene vratnice. V obeh etažah dvoriščne fasade sta arkadna hodnika.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1881
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 95. Hiša stoji ob cesti v središču Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013