OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15180
Ime enote:  Logatec – Hiša Cankarjeva 13

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša z zamaknjeno čelno fasado in peterostranim notranjskim tlorisom. Ostanki fasadne poslikave. Streha je simetrična opečna dvokapnica s čopoma. Druga polovica 19. stoletja. Hiša se ruši.
Datacija enote: druga polovica 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cankarjeva cesta 13. Hiša stoji ob cesti v južnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013