OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15178
Ime enote:  Logatec – Domačija Tržaška 34 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, kašča, hlev, senik, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna hiša s kamnitim portalom (1876), nadstropna kašča in hlev s senikom, toplar z zidanimi stebri. Domačijo na severni in zahodni strani obdaja kamnit zid. Strehe so opečne dvokapnice.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1876
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 34. Domačija stoji ob Tržaški cesti, v južnem delu Čevice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013