OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15174
Ime enote:  Logatec – Domačija Tabor 29

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, vrt, kmečka hiša, hlev, senik, uta
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna podolžna hiša, ima v nadstropju teraso z balustradno ograjo; poudarjeni okenski okviri. Nadstropen zidan hlev s senikom (1892) ter ograjen vrt z vrtno uto.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1892
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tabor 29. Domačija stoji zahodno od cerkve sv. Marije na Taboru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013