Parkirišče pri Krpanu je zopet bolj delovišče kot parkirišče in marsikdo se sprašuje ali so to že kakšni predvolilni koraki ali je kdo pozabil kakšno cev kje položiti pri predhodnih delih ali gre za nekaj čisto novega.
Gre za nekaj čisto novega. Logatec dobiva svojo tržnico.

Zgodovinsko gledano, je tržnica tisti prostor, ki predstavlja prostor družbenega zbiranja in srečevanja. Tako na lokaciji med nekdanjo gostilno Krpan in prejšnjimi prostori občine, kjer je že pred nekaj časa zaživelo še makadamsko parkirišče, po novem prostor dobiva logaška tržnica.

Pod krošnjami dreves, ob robu zidu, se bo z minimalnim dvigom , ustvaril okvirno 7 metrov širok in skoraj 40 metrov dolg podest, ki bo služil postavitvi stojnic. Podest bo tlakovan, hkrati v funkciji ločnice med trškim delom in parkirnim delom in bo s sojo višinsko izpostavljenostjo opozoril na drug značaj rabe. Načrtovana širina podesta bo zadostna, da bomo lahko s prodajalci tudi pokramljali in pogledali kaj ponujajo, sploh v tem decembrskem času. V osnovi prostor ostaja namenjen parkiranju. Ukinja se središčno parkiranje, novo parkiranje bo zagotovljeno dvostransko, z upoštevanjem minimalnih karakterističnih profilov, za varno izvajanje prometa.

Pripravila: mag. Katja Žagar, občinska uprava