Simbioz@ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski medgeneracijski prostovoljski projekt, ki bo v mesecu oktobru 2011 povezal dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših.

V tednu od 17. do 21. oktobra 2011 bodo mladi prostovoljci navdušili predstavnike generacije svojih dedkov in babic za rabo računalnika.  Izobraževanja bodo potekala po knjižnicah, šolah in domovih za starejše po vsej Sloveniji in bodo vključevala več kot 200.000 mladih in več kot 300.000 starejših. Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina. 
V občini Logatec je vlogo koordinatorja in info točke projekta Simbioz@ e-pismena Slovenija prevzela Knjižnica Logatec, računalniške učilnice, v katerih bo potekalo izobraževanje, pa bodo v tednu od 17. do 21. oktobra dali na razpolago OŠ 8 talcev v Dol. Logatcu, OŠ Tabor v Gor. Logatcu in Zavod OZIRIS v Dol. Logatcu.

Izhodišča projekta 
Dejstvo je, da so starostniki vedno pogosteje odrinjeni na rob družbenega dogajanja, ker za razliko od mladih ne morejo oziroma ne znajo slediti vsem spremembam okoli sebe. Evropska komisija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. V tem duhu bo projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija prepletel dve evropski leti in s tem dve družbeno pomembni tematiki, kamor bo vključena tudi problematika računalniške nepismenosti starejše populacije.

Cilji projekta
Simbioz@ e-pismena Slovenija je največji prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V tednu med 17. in 21. oktobrom bodo mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji omogočili starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbudili in okrepili njihovo samozavest, jih motivirali za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta ter jih  vzpodbudili k vključevanju v vseživljenjsko učenje in s tem dvignili raven kakovosti njihovega življenja.

S sodelovanjem v projektu želimo tudi v Knjižnici Logatec prispevati k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi v Sloveniji, saj po podatkih SURSa kar 90 odstotkov prebivalcev, starejših od 65 let, še nikoli ni uporabilo računalnika oziroma interneta, kar je precej nad povprečjem EU.

Brezplačne delavnice bodo v tednu akcije potekale po knjižnicah, šolah in drugih lokacijah po Sloveniji, v logaški občini v računalniških učilnicah obeh logaških osnovnih šol. Starejši bodo v okviru modulov spoznali osnovne funkcije računalnika, naučili se bodo iskanja informacij na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij, predvsem elektronske pošte.

Trenutno potekajo prijave prostovoljcev in tistih predstavnikov starejših generacij, ki jih bodo mladi oktobra izobraževali. Prijave potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa smo na voljo tudi v Knjižnici Logatec, kjer deluje ena od info točk in vpisno mesto, kjer se lahko vpišete kot prostovoljec ali kot udeleženec bezplačnih računalniških delavnic.

Vpis prostovoljcev: preko spletne strani www.simbioza.eu

Vpis vseh, ki se želite izobraževati: preko spletne strani www.simbioza.eu ali v Knjižnici Logatec v času odprtosti knjižnice (tel. 01 7541 722).

V Knjižnici Logatec vam bodo knjižničarji podali osnovne informacije in vas vpisali na listo udeležencev. Odločili se boste lahko za učenje v eni, dveh ali v vseh treh delavnicah:
– Računalnik, moj prijatelj (osnove računalnika in računalništva)
– Klik v svet (osnove interneta)
– Brez elektronske pošte ne gre
Več preberite na  http://www.log.sik.si/simbioz-zacetek-zbiranja-prijav-prostovoljcev/

Pridite, skupaj bomo zagotovo zmogli.

Bibijana Mihevc, Knjižnica Logatec