OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 29144
Ime enote:  Kalce pri Logatcu – Arheološko območje Orlov grič

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, kastel
Tekstualni opis enote:
Verjetne ostaline utrdbe oziroma signalnega stolpa v sklopu julijsko alpskega poznoantičnega zapornega sistema glede na geografsko lego in posamezne najdbe lončenine.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC 
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013