Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 26. 1. 2018, pod številko objave JN000454/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 9. 2. 2018 do 12.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 12. 2. 2018 do 12.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka 15. 2. 2018 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 15. 2. 2018 ob 10.00 uri.

 

Spoštovani ponudniki.
Naročnik na podlagi odgovora na vprašanja ponudnika, podanega na Portalu Javnih naročil dne 07.02.2018 ob 11:05, objavlja še sheme.