Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini logatec za leto 2024.

Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024.

Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23.

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije.

Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so objavljeni v spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/.