Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine V občini logatec za leto 2021.

Razpis je odprt od 15.2.2021 do 15.3.2021.

Z razliko od prejšnjih let, letos ni potrebno poslati pisno obliko kontrolnega obrazca (v zaprti kuverti), temveč se vse izvede v elektronski obliki. Več informacij najdete v samem sklepu razpisa.

Razpisna dokumentacija dostopna na spletnem naslovu http://logatec.app.tendee.net/

Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 1-2/21 (str. 11).