Občina Logatec pripravlja v sodelovanju z izvajalcem Goriško lokalna energetsko agencijo nov Lokalni energetski koncept občine Logatec (v nadaljevanju: LEK). LEK je koncept razvoja občine na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.

Skladno s 1. odstavkom 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo. Posledično bo dokument v naslednji fazi posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo. Na kar bo LEK po pridobitvi soglasja obravnavan na seji Občinskega sveta. LEK dajemo v javno obravnavo in vas vabimo, da podate morebitne predloge, usmeritve glede predlaganih ukrepov navedenih v osnutku akcijskega načrta.

Pripombe in predloge ter pobude lahko podate do 28.2.2023 na elektronski naslov: spela.bezgovsek@logatec.si