OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 23120
Ime enote:  Jakovica – Arheološko najdišče Skednena jama-severni vhod 
  

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
Pri terenskem ogledu jame leta 2001 so bili na površini odkriti odlomki keramike in lončenine ter fosilnih kosti. Opazne so tudi sledi recentnih vkopov. Jama še ni bila arheološko raziskana.
Datacija enote: starejša železna doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013