Po podatkih, Ministrstva za okolje in prostor, dosedanji koncesionar za izvajanje dimnikarske službe, podjetje Dimnikarstvo-meritve emisij Kasim Alić s.p., Cesta dveh cesarjev 108 H, 1000 Ljubljana, za dimnikarsko območje Logatec ni vložilo zahteve za podaljšanje veljavnostni oz. sklenitve nove koncesijske pogodbe, zato skladno z ZVO-1H dimnikarske službe na navedenem dimnikarskem območju ne sme več opravljati.

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen seznam koncesionarjev, ki skladno z ZVO-1H lahko opravljajo obvezno državno gospodarsko javno službo kljub poteku veljavnosti koncesijske pogodbe.