23. februarja 2016 je bila po sredstvih javnega obveščanja sporočena informacija, da je včeraj, dne 22.2.2016, Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o vzpostavitvi dveh izpostav azilnega doma, od katerih naj bi bila ena tudi v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja, v enoti Logatec. Ta odločitev naj bi sicer izhajala že iz samega kontigentnega načrta vlade glede reševanja problematike migrantske krize.

Hkrati vas ponovno seznanjamo, da je Občina Logatec v prejšnjem tednu posredovala resornemu ministrstvu, predsedniku države in predsedniku vlade dopis z zaprosilom po vnaprejšnjem in pravočasnem informiranju občine, s tem pa tudi občank in občanov Občine Logatec o vseh odločitvah, ki bi na kakršen koli način zadevalo območje naše občine.

Kot rečeno, do sedaj občina še ni prejela nobenega uradnega sporočila.

O vseh prejetih informacijah vas bomo sproti obveščali.

 

Občina Logatec