Številka: 012-31/2014-1
Datum: 28. 10. 2014

Izvajalci kulturnih dejavnosti

Zadeva: Imenovanje člana komisije za podelitev februarskih priznanj

3. člen Pravilnik o Februarskih priznanjih Občine Logatec (Logaške novice, št. 6/10) določa, da komisijo na predlog izvajalcev kulturnih dejavnosti, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave, imenuje župan.

Zato vas prosimo, da nam v imenu izvajalcev kulturnih dejavnosti posredujete predlog osebe, ki bi lahko delovala kot eden izmed petih članov komisije.

Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje 11. 11. 2014.

Lep pozdrav,

Postopek vodil:
Renata Gutnik
Višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo l.r.

mag. Nevenka Malavašič l.r.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik l.r.
Direktor