Višina vode na vodomerni postaji Hasberg na Planinskem polju je ob 13. uri 513 cm. Višina vode na Planinskem polju se je v 24 urah do 8. ure zjutraj zvišala za 46 cm, v zadnjih petih urah za 5 cm. Danes in preko noči pričakujemo zaradi stekanja voda v Planinsko polje dvig gladine vode za 20 do 30 cm, pri čemer bi voda dosegla posamezne objekte v Planini. Današnje in jutrišnje padavine lahko vodostaj na Planinskem polju v naslednjih dneh še nekoliko povišajo.

Ljubljanica poplavlja na območja pogostih poplav in upada.

Jutri lahko višina morja med 6. in 9. uro preseže višino 300 cm na mareografski postaji Koper. Morje lahko ob tem poplavi najnižje dele obale.

Lep pozdrav,
Hidrološka prognoza