Republika Slovenija je v letu 2003 zakonsko uredila področje vojnih grobišč. Zakon je dopolnila v letu 2009, slednji pa definira pojme grobišče, vrste grobišč, označevanje, skrb, varovanje, načine obnove in med drugim tudi kazenske sankcije za kršitelje predpisa. Zakon ima jasen namen, ki je odnos in skrb za grobišča.

Na območju občine Logatec naj bi bilo v popisu vojnih grobišč pristojnega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz leta 2000, kar 11 vojnih grobišč na devetih lokacijah: dve krajevni, dve vojaški ter pet lokacij izven pokopališč. Skupna površina grobišč meri 1.008 m2. Po kategorijah se delijo na sedem grobišč, en samostojni grob in tri vojaška pokopališča. Devet grobišč je iz druge svetovne vojne, dve sodita v čas prve svetovne vojne. V grobiščih je pokopanih precej oseb, točne številke in tudi vsa imena niso znana. Kjer podatki obstajajo, pa je znano, da gre za 108 pokopanih, od tega 58 znanih in 50 neznanih.

KS Naklo
– Na sredini pokopališča v Dolenjem Logatcu v bližini kapele je grobišče s pokopanimi znanimi petimi slovenskimi talci iz druge svetovne vojne, ki so bili ubiti 23. 6. 1942.
– V neposredni bližini centralnega spomenika pa je grob ene znane žrtve fašističnega nasilja slovenske narodnosti iz druge svetovne vojne.
– V Dolenjem Logatcu je nad Jačko, ob robu travnika za stanovanjskimi bloki grobišče dveh znanih slovenskih žrtev črne roke.

KS Hotedršica
– V Hotedršici je ob civilnem pokopališču urejeno tudi skupno vojaško pokopališče pokopanih avstroogrskih vojakov iz prve svetovne vojne in borcev NOV padlih v drugi vojni. Imena 21 pokopanih niso znana.

KS Rovte
– Na Petkovcu, pri zaselku Židovnik, ob glavni cesti Logatec – Žiri je grobišče iz druge svetovne vojne s štirinajstimi pokopanimi, od katerih je ime ene osebe neznano.
– V dolini pod vasjo ob cesti za Praprotno Brdo na križišču cest je grobišče desetih znanih žrtev fašističnega nasilja, ustreljenih 2. 8. 1942.

KS Tabor
– Na pokopališču v Gorenjem Logatcu je ob zidu desno od kapele grobišče neznanih pokopanih borcev NOV, katerih število je neznano.
– Grobišče ruskih vojnih ujetnikov iz I. svetovne vojne leži na robu travnate doline pod glavno cesto Kalce – Hrušica, število pokopanih ni znano.
– Ob stari cesti Kalce – Grčarevec je pri hiši Kalce 37 (ledinsko: Grčarevski vrh) grobišče s 16 po imenih neznanimi pokopanimi borci NOV.
– Ob glavni cesti na koncu Grčarevca v smeri proti Postojni pa še grobišče 13. oz. 39. Hercegovcev. V grobišču je pokopanih po nekaterih podatkih 13 padlih (napis na plošči), po drugem podatku – glede na ploščo dodano leta 1986, pa 39 oseb. Sodeč po zapisu publikacije pristojnega ministrstva, točno število pokopanih v tem grobišču ni znano, saj obstaja možnost, da se imena padlih nanašajo tudi na bližnje grobišče pri hiši Kalce 37. Vsi pokopani so borci XI. Hercegovske brigade im so bosanske narodnosti.

Večina grobišč je varovanih tudi kot kulturna dediščina. Ravno grobišči v Grčarevcu in pod Grčarevskim vrhom sta bili v izredno slabem stanju, zato sta ga Občina Logatec in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dala aprila 2015 obnoviti. Restavratorsko konservatorska dela, ki so bila izvedena pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, so bila zaključena 29. aprila 2015, tik pred 70. obletnico smrti padlih borcev XI Hercegovske brigade, ki so svoja življenja dali za osvoboditev Logatca izpod nacifašizma in s tem pripomogli h koncu II. svetovne vojne. Predstavnikom restavratorsko konservatorskega podjetja Gnom d.o.o., ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik, se še posebej lepo zahvaljujemo za posluh pri izvedbi teh projektov kot prednostnih in za vsa nepredvidena dela, ki so jih izvedli z lastnimi sredstvi z namenom, da se kulturno dediščino ohranja v celoti, kvalitetno in pietetno.

Občinska uprava

Grčarevec – Grobišče hercegovskih partizanov, EŠD: 21520, pred obnovo, foto Renata Gutnik

Po obnovi, foto Renata Gutnik

 

Kalce pri Logatcu – Grobišče hercegovskih partizanov, EŠD: 21526, pred obnovo, foto Renata Gutnik

Po obnovi, foto Renata Gutnik