Spoštovani,

v času izvajanja pouka na daljavo bo Občina Logatec zagotovila brezplačno kosilo tudi za dijake, s stalnim prebivališčem v občini Logatec.

Kriterij za prejemanje brezplačnega kosila je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o državni štipendiji (2. razred državne štipendije).

Dijaki se na brezplačno kosilo prijavijo preko svoje šole, ki podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka) posreduje na naslov Občine Logatec oz. Civilne zaščite Logatec (elektronski naslov štaba Civilne zaščite Logatec: cz.logatec@logatec.si, telefon: 01/7590-626 (Informacijski center CZ)).

Kosilo bo možno prevzeti na določeni lokaciji, predvidoma na eni od logaških osnovnih šol, v skrajnem primeru, torej izjemoma, če obroka ne morete prevzeti, pa bo dostavo organizirala Civilna zaščita Logatec.