1. januarja 2012 je v občini Logatec 13.822 prebivalcev, 262 prebivalcev več, kot pred dvema letoma, 1. januarja 2010.

12.956 prebivalcev ima stalno prebivališče v občini Logatec. 386 občanov ima stalno prebivališče v drugih občinah (Ljubljana, Vrhnika, Idrija, itd.), 480 prebivalcev pa ima le začasno prebivališče.

Od vseh prebivalcev skupaj, je 6.970 moških in 6.852 žensk.

Poročenih je 5.516, razvezanih pa 667, od tega 275 moških in 392 žensk, ostali prebivalci so samski.

Najmlajših, rojenih v letu 2011, je 169 (6 brez stalnega prebivališča v občini Logatec), od tega 91 dečkov in 78 deklic (tabela 1). Njihova najpogostejša imena so: Aljaž, Ela, Luka, Nik–Nika, Zala, Žana–Žan, Žiga.
Otrok, rojenih leta 2006, ki v letu 2012 vstopajo v 1. razred osnovne šole je 175.

V občini je 13.206 prebivalcev s slovenskim državljanstvom, ostalih 616 pa prihaja iz 31 različnih držav (tabela 2).

Po starostni strukturi je največje število prebivalcev rojenih v obdobju od 1961 -1970, in sicer 2.061, sledijo jim prebivalci v starosti od 31 do 41 let, teh je 1.965.  Najmanj  prebivalcev je rojenih med letoma 1911-1920 (37) in 1921–1930 (293) (tabela 3).

Razdelitev prebivalcev po naseljih pokaže, da največ ljudi stanuje v Dol. Logatcu (KS Naklo), in sicer 6.791, v Gor. Logatcu (KS Tabor) pa 1.793. Potem sledijo naselje Rovte z 940 krajani, Hotedršica s 601, Kalce 525 in Petkovec s 466 krajani. V ostalih naseljih je število prebivalcev med 48 (Praprotno Brdo) in 221 (Rovtarske Žibrše) (tabele od št. 4 do 24), pri čemer je potrebno dodati, da je pri tem številu prebivalcev upoštevano bivanje občanov, glede na naselje in ne bivanje prebivalcev po krajevnih skupnosti. 

Demografska slika v grafih

Tabela 1: Število rojenih otrok, po naseljih, v letu 2011, s stalnim preb. v občini Logatec
vir: Centralni register prebivalcev, v nadaljevanju: CRP
Naselje Št. rojstev – 2011
Grčarevec – 1
Hleviše – 1
Hlevni vrh – 1
Hotedršica – 3
Jakovica – 3
Kalce – 8
Lavrovec – 1
Dol. Logatec – 78
Gor. Logatec – 23
Laze – 5
Medvedje Brdo – 1
Novi Svet – 0
Petkovec – 10
Praprotno Brdo – 1
Ravnik – 1
Rovtarske Žibrše – 4
Rovte – 19
Vrh Sv. Treh Kraljev – 0
Zaplana – 0
Žibrše – 3

Tabela 2: Število prebivalcev, glede na državljanstvo, v letu 2011
vir:CRP
Državljanstvo / Število prebivalcev
Belgija 1
Belo Rusija 1
Bolgarija 36
Bosna in Hercegovina 283
Brazilija 1
Črna Gora 3
Danska 1
Dominik. Republika 1
Francija 2
Hrvaška 35
Indija 2
Italija 4
Jugoslavija 5
Kanada 1
Kenija 1
Kitajska 6
Kosovo 114
Makedonija 59
Moldavija 2
Nemčija 4
Nizozemska 1
Peru 1
Poljska 1
Ruska Federacija 3
Slovaška 5
Srbija 33
Srbija in Črna Gora 4
Švica 2
Ukrajina 1
ZDA 2
Združeno kraljestvo 1

Tabela 3: Število prebivalcev, glede na starostno strukturo, v letu 2011
vir:CRP
Rojeni v obdobju / Število prebivalcev
1911-1920 – 37
1921-1930 – 293
1931-1940 – 867
1941-1950 – 1016
1951-1960 – 1677
1961-1970 – 2061
1971-1980 – 1965
1981-1990 – 1763
1991-2000 – 1551
2001-2010 – 1563
leto 2011 – 163

Tabela 4: Število prebivalcev, s stalnim preb. v občini Logatec, po naseljih, v letu 2011
vir: CRP
Naselje / Št. prebivalcev
Praprotno Brdo – 48
Ravnik – 55
Vrh Sv. Treh Kraljev – 59
Hleviše – 65
Zaplana – 66
Jakovica – 83
Hlevni vrh – 96
Novi Svet – 111
Lavrovec – 126
Žibrše – 173
Grčarevec – 208
Med. Brdo – 214
Rov. Žibrše – 221
Laze – 316
Petkovec – 466
Kalce – 525
Hotedršica – 601
Rovte – 940
Gor. Logatec – 1793
Dol. Logatec – 6790

Tabela 5: Praprotno Brdo – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Praprotno Brdo 48        
moških 26, žensk 22       
rojeni v obdobju / št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 1 
1921-1930 – 3 
1931-1940 – 0 
1941-1950 – 2 
1951-1960 – 7 
1961-1970 – 3 
1971-1980 – 9 
1981-1990 – 12 
1991-2000 – 1 
2001-2010 – 9 

Tabela 6: Ravnik – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Ravnik 55        
moških 24, žensk 31        
rojeni v obdobju / št.preb.        
1901-1910 – 0        
1911-1920 – 0        
1921-1930 – 3        
1931-1940 – 0        
1941-1950 – 4        
1951-1960 – 12        
1961-1970 – 8        
1971-1980 – 11        
1981-1990 – 6        
1991-2000 – 6        
2001-2010 – 4 

Tabela 7: Vrh Sv.Treh Kraljev – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Vrh Sv. Treh Kraljev 59        
moških 32, žensk 27        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 1 
1931-1940 – 3 
1941-1950 – 2 
1951-1960 – 1 
1961-1970 – 15 
1971-1980 – 6 
1981-1990 – 6 
1991-2000 – 14 
2001-2010 – 11 

Tabela 8: Hleviše – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Hleviše 65    
moških 37, žensk 28    
rojeni v obdobju  št.preb. 
1901-1910 – 0    
1911-1920 – 0    
1921-1930 – 3    
1931-1940 – 3    
1941-1950 – 8    
1951-1960 – 3    
1961-1970 – 12    
1971-1980 – 9    
1981-1990 – 9    
1991-2000 – 10    
2001-2010 – 7

Tabela 9: Zaplana – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Zaplana 66        
moških 30, žensk 36        
rojeni v obdobju / št.preb.        
1901-1910 – 0        
1911-1920 – 1        
1921-1930 – 2        
1931-1940 – 9        
1941-1950 – 3        
1951-1960 – 4        
1961-1970 – 18        
1971-1980 – 8        
1981-1990 – 4        
1991-2000 – 9        
2001-2010 – 8

Tabela 10: Jakovica – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Jakovica 83        
moških 41, žensk 42        
rojeni v obdobju / št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 0 
1931-1940 – 9 
1941-1950 – 7 
1951-1960 – 7 
1961-1970 – 12 
1971-1980 – 11 
1981-1990 – 12 
1991-2000 – 13 
2001-2010 – 9 

Tabela 11: Hlevni vrh – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Hlevni vrh 96       
moških 38, žensk 58       
rojeni v obdobju / št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 3 
1931-1940 – 11 
1941-1950 – 0 
1951-1960 – 10 
1961-1970 – 14 
1971-1980 – 12 
1981-1990 – 10 
1991-2000 – 23 
2001-2010 – 12 

Tabela 12: Novi svet – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Novi Svet 111        
moških 65, žensk 46        
rojeni v obdobju / št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 3 
1931-1940 – 7 
1941-1950 – 14 
1951-1960 – 10 
1961-1970 – 21 
1971-1980 – 20 
1981-1990 – 13 
1991-2000 – 10 
2001-2010 – 13 

Tabela 13: Lavrovec – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Lavrovec 126        
moških 68, žensk 58        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 2 
1931-1940 – 6 
1941-1950 – 5 
1951-1960 – 15 
1961-1970 – 24 
1971-1980 – 12 
1981-1990 – 21 
1991-2000 – 24 
2001-2010 – 16 

Tabela 14: Žibrše – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Žibrše 173        
moških 90, žensk 83        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 5 
1931-1940 – 16 
1941-1950 – 14 
1951-1960 – 24 
1961-1970 – 19 
1971-1980 – 31 
1981-1990 – 18 
1991-2000 – 20 
2001-2010 – 23 

Tabela 15: Grčarevec – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP  
Grčarevec 208    
moških 109, žensk 99    
rojeni v obdobju št.preb.    
1901-1910 – 0    
1911-1920 – 1    
1921-1930 – 5    
1931-1940 – 6    
1941-1950 – 26    
1951-1960 – 26    
1961-1970 – 37    
1971-1980 – 30    
1981-1990 – 26    
1991-2000 – 26    
2001-2010 – 24    

Tabela 16: Medvedje Brdo – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Medvedje Brdo 214        
moških 113, žensk 101 
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 8 
1931-1940 – 18 
1941-1950 – 24 
1951-1960 – 26 
1961-1970 – 32 
1971-1980 – 29 
1981-1990 – 27 
1991-2000 – 30 
2001-2010 – 19 

Tabela 17: Rovtarske Žibrše – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Rovtarske Žibrše 222        
moških 115, žensk 107        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 0 
1921-1930 – 3 
1931-1940 -14 
1941-1950 – 14 
1951-1960 – 25 
1961-1970 – 29 
1971-1980 – 37 
1981-1990 – 34 
1991-2000 – 29 
2001-2010 – 32 

Tabela 18: Laze – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Laze 316        
moških 158, žensk 158        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 2 
1921-1930 – 11 
1931-1940 – 24 
1941-1950 – 30 
1951-1960 – 36 
1961-1970 – 54 
1971-1980 – 37 
1981-1990 – 54 
1991-2000 – 36 
2001-2010 – 27 

Tabela 19: Petkovec – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Petkovec 466      
moških 244, žensk 222      
rojeni v obdobju št.preb.
1901-1910 – 0
1911-1920 – 2
1921-1930 – 9
1931-1940 – 32
1941-1950 – 22
1951-1960 – 55
1961-1970 – 76
1971-1980 – 48
1981-1990 – 77
1991-2000 – 75
2001-2010 – 60

Tabela 20: Kalce – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Kalce 525        
moških 271, žensk 254
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 2 
1921-1930 – 7 
1931-1940 – 31 
1941-1950 – 27 
1951-1960 – 59 
1961-1970 – 80 
1971-1980 – 102 
1981-1990 – 76 
1991-2000 – 52 
2001-2010 – 81 

Tabela 21: Hotedršica – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Hotedršica 601         
moških 295, žensk 306
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 2 
1921-1930 – 13 
1931-1940 – 32 
1941-1950 – 50 
1951-1960 – 90 
1961-1970 – 90 
1971-1980 – 89 
1981-1990 – 95 
1991-2000 – 76 
2001-2010 – 61 

Tabela 22: Rovte – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Rovte 940        
moških 471, žensk 469        
rojeni v obdobju št.preb. 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 3 
1921-1930 – 32 
1931-1940 – 64 
1941-1950 – 64 
1951-1960 – 112 
1961-1970 – 142 
1971-1980 – 122 
1981-1990 – 140 
1991-2000 – 129 
2001-2010 – 113 
2011 – 19 

Tabela 23: Gor. Logatec – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Gor. Logatec 1793
moških 928, žensk 865
rojeni v obdobju Gor. Logatec 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 6 
1921-1930 – 35 
1931-1940 – 108 
1941-1950 – 149 
1951-1960 – 238 
1961-1970 – 276 
1971-1980 – 290 
1981-1990 – 236 
1991-2000 – 198 
2001-2010 – 234 

Tabela 24: Dol. Logatec – število prebivalcev, s stalnim prebivališčem, v letu 2011
vir: CRP
Dol. Logatec 
6790
moških 3332, žensk 3458
rojeni v obdobju Dol. Logatec 
1901-1910 – 0 
1911-1920 – 17 
1921-1930 – 145 
1931-1940 – 474 
1941-1950 – 551 
1951-1960 – 917 
1961-1970 – 1099 
1971-1980 – 1052 
1981-1990 – 887 
1991-2000 – 770 
2001-2010 – 800 
  

Pripravila:Nevenka Malavašič