Klub evropskih žensk ter Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) skupaj organizirali konferenco o socialnem podjetništvu – Nov ekonomski koncept predstavili številni domači in tuji strokovnjaki – Prihodnost podjetji skrita v uresničevanju družbene odgovornosti

Jamskemu dvorcu v Postojni so prejšnji konec tedna zavladale domače in tuje podjetnice. Udeležile so se mednarodne konference: Socialno = Humano podjetništvo, ki je odpirala pomembno in še vročo temo vezano na novo obliko podjetniškega udejstvovanja na vse bolj konkurenčnem trgu. Z roko v roki sta k predstavitvi omenjenega koncepta stopili dve organizaciji, ki vsaka na svojem področju nudita podporo tistim posameznicam (posameznikom), ki so že ali šele poskušajo vstopiti na pot podjetništva. Klub evropskih žensk, s sedežem v Logatcu, je prostovoljno in neprofitno združenje žensk, ki delujejo tako na področju poslovnega kot tudi kulturnega, umetniškega ter znanstvenega ustvarjanja v Sloveniji in v evropskem prostoru. Osnovni namen kluba je povezovanje posameznic, skrb za zaščito njihovih interesov na delovno-pravnem in poslovnem področju ter nudenje podpore pri doseganju osebnih in poslovnih ciljev. Na drugi strani je javna agencija JAPTI, ki na trgu nastopa kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarstvo. Njeno osnovno poslanstvo je dvig podjetniške kulture, vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema za podjetnike, spodbujanje inovativnosti ter nudenje pomoči slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge ter vzpostavitev prijaznejšega poslovnega okolja za tuje investicije.

Dvodnevni program konference, ki sta jo slavnostno odprla župana Občine Logatec ter Postojne,  je udeleženkam, po večini so bile podjetnice, ponudil nove poglede, usmeritve in koncepte, ki jih je mogoče vpeljati v obstoječa ali šele nastajajoča podjetja. Namen številnih predavateljev – mednarodni eksperti, raziskovalci na različnih inštitutih in fakultetah ter predstavniki uspešnih društev ter podjetji v Sloveniji in tujini – je bil zagotovo v odstiranju mitov in predsodkov o tem, kaj socialno podjetništvo sploh je. V osnovi je socialno podjetništvo mogoče šteti za obliko uresničevanja tako imenovane družbene odgovornosti. Ta namreč ni več omejena na dobrodelnost ampak predstavlja nov družbeno – ekonomski model. Družbeno-gospodarsko kriza s katero se srečuje svet, naj bi bila po besedah predavateljev, posledica metod neoliberalizma, rešitev iz nje pa se kaže v socialnem podjetništvu. »Več kot očitno postaja, da obstoječi modeli ekonomskega in socialnega razvoja potrebujejo inovacije, da obstoječa orodja niso dovolj za uresničitev zastavljenih ciljev«, je povedala mag. Zdenka Kovač, mednarodni ekspert in predavatelj na Fakulteti za podjetništvo, GEA College. Po njenem mnenju tudi niso dovolj le tehnološke ter ekonomske invovacije. Socialne inovacije postajajo nuja. Z uvajanjem novih instrumentov v delovanje javnega, zasebnega profitno usmerjenega ter neprofitno usmerjenega sektorja pa bo mogoče reševati ustvarjene družbene probleme. »Socialno (družbeno) podjetništvo predstavlja inovativen poslovni model, ki hkrati zasleduje ekonomske in socialne cilje in pomembno prispeva k razvoju trga dela, razvoju veščin in delovni integraciji, socialni vključenosti in ekonomskemu razvoju. Socialna podjetja so zato v srcu socialnih (družbenih) inovacij,« (Noya, OECD 2009).

V naši državi je mogoče zaslediti vse oblike socialnega podjetništva, vendar po besedah mag. Kovačeve izrazito zaostajamo za povprečjem v Evropski uniji. Svetla luč za vse, ki so že na trgu podjetništva, ali vanj šele vstopajo, je zagotovo v marcu sprejet Zakon o socialnem podjetništvu ter priprava Zakona o socialnih in delavskih kooperativah.

Romana Hribar
višji svetovalec za odnose z javnostmi

{phocagallery view=category|categoryid=120}