Roki za pridobitev mnenj s strani nosilcev urejanja prostora so se ponovno iztekli, mnenj pa nismo prejeli. Odprte so še štiri pridobitve, ki bi omogočile nadaljevanje postopka.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo urgentno pozvali da se drži zakonsko določenih rokov in posreduje mnenje. Z Ministrstvom za kulturo smo ustno uskladili nejasnosti in pričakujemo pozitivno mnenje. S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli načelno pozitivno mnenje, s potrebo po nekaj manjših tehničnih in vsebinskih popravkih. Za mnenje s strani Agencije za okolje in prostor pa so nam sporočili da je pristojna uslužbenka odsotna do konca meseca julija.

Po prejemu vseh štirih mnenj sledi pridobitev sklepa ministra o potrditvi predloga OPN, za kar je predpisan rok 17 dni. Hkrati pa je potrebno po prejemu pozitivnih mnenj pridobiti še sklep o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN za kar je predpisan rok 30 dni.

Občinska uprava