– vabilo
zapisnik
– stališča delovnih teles
poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 8. redni seji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve 

3. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, II. obravnava

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, I. obravnava (13,4 MB)

5. Obravnava predloga Odloka o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni Vrh, Praprotno Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in Smrečje, Podlipa, Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič, Strmica, Vrhnika, Zavrh pri Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama, I. obravnava (57,8 MB)

6. Obravnava predloga Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. Sklop (Občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec Postojna in Škofljica) (25,4 MB)

7. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Celostna prometna strategija občine Logatec«

8. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec

9. Obravnava predloga Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2015

10. Obravnava predloga Ukinitev javnega dobra (8,56 MB)

11. Odgovori na svetniška vprašanja.

poročilo o izvrševanju sklepov 7. redne seje

– Dodatno gradivo / na mizah svetnikov   

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/8rednasejaobcinskegasveta29102015_1del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/8rednasejaobcinskegasveta29102015_2del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/8rednasejaobcinskegasveta29102015_3del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/8rednasejaobcinskegasveta29102015_4del.mp4{/mp4remote}