vabilo
– zapisnika 3. izredne seje z dne 13. 1. 2014

DNEVNI RED:

1. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru obračuna komunalnega prispevka pri izgradnji kanalizacije zahodnega dela Gornjega Logatca
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poroča: mag. Matjaž Žigon, predsednik NO

2. Obravnava poročila občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gorenjem Logatcu
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poročajo: Dominik Murn, predsednik občasnega delovnega telesa, in Peter Stavanja, član ODT, Ladislava Tomazin članica ODT in Jana Jerina članica ODT

Dopolnitev gradiva za 2. točko izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec Obravnava Poročila Občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gorenjem Logatcu (priloga 5) in pojasnilo

3. Stališča Občine Logatec na temo izgradnje kanalizacijskega omrežja v Gorenjem Logatcu in odmera komunalnega prispevka in izhodišča za pripravo ustreznega akta
Poroča: Berto Menard, župan

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 3.del.flv{/flvremote}