vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika: 13. redne seje z dne 24. maja 2012.
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, druga obravnava
4. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Logatec, druga obravnava
5. Predlog Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, druga obravnava
6. Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec
8. Letno poročilo JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2011
9. Finančni plan Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2012
10. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/14. redna seja, 28.6.2012, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/14. redna seja, 28.6.2012, 2.del.flv{/flvremote}