Mimoidočim se zagotovo zastavlja vprašanje, kaj se gradi pred Glasbeno šolo? V teh dneh pa ureditev počasi dobiva končni izgled.

… o zasnovi
Izhodišče zasnove je ohranjanje obstoječih kvalitetnih elementov v prostoru, katerega izrazito opredeljuje predvsem obstoječa drevnina, ki nudi prijetno klimo. Z ureditvijo se vzpostavi povezava med vstopno ploščadjo Glasbene šole in parkiriščem Zdravstvenega doma. Prostorsko ureditev smiselno dopolnjujejo elementi urbane opreme. Posebna pozornost je posvečena tlakovanju, v želji ustvarjanja kontrasta med gibanjem (rdeče tlakovane poti) in statičnostjo (sivi otoki za posedanje). V navezavi na urejanje tega prostora se je kazalo smiselno vključiti tudi ureditev pred Spominsko kapela padlim v 1. svetovni vojni, ki se preuredi tako, da prostor odpre in s tem omogoči bistveno boljše zaznavanje spomenika.

S preureditvijo zelenice se vzpostavi nova površina v javni uporabi in s svojo urejenostjo služi za različne uporabniške skupine. Mesto Logatec pa je s to zasnovo pridobilo nov kvaliteten odprti prostor.

mag. Katja Žagar, občinska uprava

Skica: Idejna zasnova ureditve (Katja Žagar, julij 2009)