Občine Logatec, Idrija in Cerkno so se pred dobrim letom dogovorile za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini (LAS) z imenom LAS s CILjem. Eden izmed največjih ciljev je oživitev spomina na dogodke izpred stotih let, ko so naši kraji predstavljali zaledje Soške fronte. Za preveritev kdo vse in na kakšen način bi lahko sodeloval, sta občini Idrija in Logatec v torek, 13. oktobra 2015 v Jožefovi dvorani pripravili 1. delovno srečanje na temo zaledja Soške fronte. Povabljeni so bili vsi posamezniki in predstavniki organizacij, ki so v zadnjem obdobju raziskovali področja 1. svetovne vojne na območju občin Idrija in Logatec. Delovnega srečanja se je udeležilo kar 20 posameznikov, ki so predstavili svoje dosedanje delovanje ter kje vidijo možnosti za svoj doprinos k razvoju projekta oživitve zaledja Soške fronte. Po predstavitvi lastnih dosedanjih del so debatirali o pridružitvi k že uveljavljenemu skupnemu imenu aktivnosti pri oživljanju spomina na soško fronto, ki je Pot miru. Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno do obiskovalcev nastopati pod skupnim imenom Pot miru in pri pridobivanju evropskih in drugih sredstev nastopati skupaj, saj se tako zmanjšajo stroški in poveča možnost promocije. Na koncu pa so za razmislek do naslednjih skupnih dejanj načeli tudi temo idej kako najbolje javnosti predstaviti oba večja tunela, in sicer logaškega pod Naklom in godoviškega.

Foto: Primož Godina

 

Zaledje Soške fronte in fronta skupaj ne samo idejno

Še več, ne samo te tri občine, na pobudo občin Logatec in Idrija, so se k sodelovanju in razvoju skupnega projekta zavzeli kar na širšem območju tako zaledja, kakor same Soške fronte.

V Kobaridu je sedež Fundacije Pot miru v Posočju, ki je eden izmed vodilnih akterjev raziskovanja, in ohranja ostalin 1. svetovne vojne ter organizator dogodkov in osveščevalec o tej temi. Maša Klavora predstavnica Fundacije Pot Miru, je o povezovanju povedala:

»Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Logatec, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spominja na vse, ki so trpeli v času 1. svetovne vojne in opominja, da se vojne ne smejo več dogajati. Predvsem pa spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso poti miru smo v letu 2015 že navezali pot, imenovano oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komna in Krna navezuje na Pot miru v zgornjem Posočju. V Vipavski dolini pa smo točkovno označili vojaška pokopališča.
V okviru tega projekta želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi, vključiti turistične ponudnike in vodnike ter na pot miru navezati območja na nekdanjem zaledju soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.
V okviru projekta bomo izdali skupno promocijsko brošuro, ki bo predstavljala dopolnitev obstoječe promocije. Na določenih lokacijah dediščine soške fronte bomo postavili dodatno informatiko, izdelali bomo nekaj drobnega promocijskega gradiva, spletno stran www.potmiru.si nadgradili z dodatnimi vsebinami, izvedli bomo izobraževanja za vodnike in ponudnike, pripravili dogodke in razstave na prostem na temo prve svetovne vojne ter zbirali arhivsko gradivo.«

Občinska uprava

Kaj je Fundacija Pot miru?
Dolina Soče je bila v prvi svetovni vojni med letoma 1915 in 1917 del soške fronte. Ob Soči so se bojevali, umirali in trpeli fantje in možje mnogih narodov. Iz tega obdobja so se ohranile številne ostaline (strelski jarki, utrdbe, kaverne, cerkvice in kapele, spominska obeležja, vojaška pokopališča), ki predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino nacionalnega in mednarodnega pomena. Da bi to dediščino zaščitili in ohranili, je bila leta 2000 ustanovljena Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«. Ustanovitelji Fundacije so bili Zdravko Likar, Željko Cimprič, univ. prof. dr. Anton Jeglič in akademik prof. dr. Robert Blinc (pokojni). Članica uprave pa je poleg ustanoviteljev še univ. prof. dr. Petra Svoljšak.
Vlada Republike Slovenije je leta 2000 sprejela desetletni program ovrednotenja zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne v Posočju Posočje – Poti miru.
Leta 2011 je Vlada RS podprla nov 5-letni program. Sredstva za izvedbo programa prispevajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter sponzorji. Vedno več pa Fundacija pridobiva lastna sredstva.

Kot je zapisano v statutu, je namen Fundacije splošnokoristen in trajen. Osnovne aktivnosti Fundacije so študijsko-raziskovalno delo, obnova in predstavitev zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne, založništvo strokovnega in promocijskega gradiva, ureditev in bogatitev zgodovinske knjižnice Kobarid, razvoj zgodovinskega turizma, sodelovanje s Furlanijo – Julijsko krajino. Več.