V decembrski številki Logaških novic je bil objavljen članek z naslovom »Nove »dobrodošle« logaške občinske table« s podnaslovom »Se pobratenja sramujemo«. Avtor med drugim v članku navaja, da se spodobi, da so na občinskih tablah navedene tudi pobratene občine.

Občinska uprava pojasnjuje, da je Občina Logatec pri zamenjavi pozdravnih tabel ob državnih cestah, ki so v upravljanju DRSC, predvidela, da bosta na tablah navedeni tudi obe pobrateni občini Repentabor in Gacko. V postopku izdaje soglasja oz. delovnega naloga za postavitev nove obvestilne signalizacije, pa je DRSC oz. DRI pozdravne table z navedenima pobratenima občinama zavrnil kot nedovoljene. Občina Logatec je bila tako primorana vsebino predvidenih pozdravnih tabel (slika 1) spremeniti v tako, kot je bila realizirana v naravi.

Iz navedenega jasno izhaja, da se Občina Logatec pobratenj nikakor ne sramuje in je, kot se spodobi, imela namen postaviti novo obvestilno signalizacijo z navedenima obema pobratenima občinama.

Občinska uprava