Spoštovani starši in zakoniti skrbniki!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi in povezanih ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19, z dnem 5. 11. 2020, sprejela sklep, da se bo od ponedeljka, 9. 11. 2020, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence (matične in podružnične šole) začasno izvajalo na daljavo.

Obveščamo vas, da bo od torka, 10. 11. 2020 dalje, OŠ Tabor Logatec v sodelovanju s Civilno zaščito Logatec in občino Logatec v času izobraževanja na daljavo  zagotavljala brezplačen topel obrok za tiste učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šolipred vhodom v kuhinjo med 12.30 in 13.30 uro z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za preprečitev okužbe s COVID 19. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Starši učenca, ki je prijavljen na šolsko kosilo, prijavite na topli obrok preko spodnjega obrazca https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bQf8hYth6kKmMfpbWo3epSTw9aayDL5FnLTcQJloHzJUNEpNN0hBWVNIMDdNMFE1ODdORzlKUkhUMy4u
do vključno ponedeljka, 9. 11. 2020 do 10. ure. V prijavi navedite ime in priimek učenca, razred ter način prevzema obroka (osebno na šoli/dostava na dom). Šola je dolžna preveriti upravičenost do brezplačnega obroka.

S prijavo učenca privolite, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

 

OŠ Tabor Logatec