Ljubljana, torek, 22. avgusta 2017 – Dijaki in študenti imajo letos na voljo dva načina za oddajo vloge za pridobitev šolske vozovnice, to je preko portala eUprave ali na klasičen način – z izpolnjeno vlogo v fizični obliki, ki jo oddajo na izbranem prodajnem mestu. Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa lahko dijaki urejajo od ponedeljka, 21. avgusta, študentje pa od 21. septembra 2017 naprej.

Za vse tiste, ki bodo uporabili prvi način oddaje vloge preko eUprave, je pogoj, da imajo prej urejeno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA). Po ustrezni namestitvi digitalnega potrdila lahko elektronsko vlogo oddajo od doma. Z oddajo omenjene vloge istočasno zaprosijo za pravico do subvencioniranega prevoza.
Nekaj dni po oddaji vloge se morajo dijaki in študenti nato tudi osebno oglasiti v enem izmed treh izbranih prodajnih mest Urbane, kjer se jim bo na kartico Urbano ali kartico IJPP zapisala pravica do subvencioniranega prevoza, če so do nje upravičeni. Ob tem naj vsak posamezni vlagatelj prevozniku obvezno predloži tudi šifro vloge, ki se je ustvarila ob spletnem vnosu elektronske vloge.

V drugem primeru, pri urejanju vozovnice in statusa na klasičen način, dijak ali študent vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice natisne, jo izpolni, nato pa jo potrdi na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priloži potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasi v enem izmed spodaj navedenih prodajnih mest Urbane, da mu lahko predstavnik LPP na izbrano kartico zapiše pravico do subvencionirane vozovnice, če je do nje upravičen.

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatih letos tako kot lani ni več mogoče, je pa dijakom in študentom ob sobotah, 26. avgusta in 2. ter 30. septembra 2017, med 6.30 in 13. uro, omogočeno urediti vozovnice v Potniškem centru LPP.

Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa poteka v obeh primerih (preko portala eUprave ali na klasičen način) za dijake od 21. avgusta, za študente pa od 21. septembra dalje in na naslednjih izbranih prodajnih mestih:
– Potniški center LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru,
– Avtobusna postaja Ljubljana,
– PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Ljubljanski potniški promet bo v prihodnje vzpostavil spletno prodajo vseh vrst vozovnic. Kot prevoznik z največjo bazo podatkov dijakov in študentov v Sloveniji trenutno usklajuje elektronski sistem za spletno prodajo vozovnic z Ministrstvom za promet in infrastrukturo, da bi lahko v najkrajšem možnem času vzpostavil ustrezno storitev za omenjeni največji skupini potnikov. Testiranje spletne prodaje vozovnic LPP za dijake in študente bo potekalo predvidoma že v prihodnjih mesecih.
Več podrobnejših informacij o potrjevanju oziroma podaljševanju statusa in urejanju vozovnic si lahko ogledate na povezavi.

Javno podjetje ljubljanski potniški promet, d.o.o.