Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 15. marca 2013 objavilo 1.900.000,00 EUR vreden Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leti 2013–2014. Rok za oddajo prijav je 15. april 2013.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v dveh različnih sklopih, kjer bo ministrstvo sofinanciralo izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov, v drugem sklopu pa  izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na razglašenih kulturnih spomenikih, ki niso statično ogroženi.

Ta javni razpis je namenjen izključno (so)lastnikom oz. upravljavcem objektov, ki imajo status
kulturnega spomenika. Na območju občine Logatec so to:

Spomenika državnega pomena:
9606 Hotedršica – Tomažinov mlin (lastnik – fizična oseba)
8664 Kalce pri Logatcu – Domačija Kalce 2  (lastnik – fizična oseba)

Spomeniki lokalnega pomena:
14916 Hotedršica – Zemljanka pri hiši Hotedršica 88 (lastnik – fizična oseba)
9243 Kalce pri Logatcu – Obrambni stolp Lanišče (lastnik – fizična oseba)
9345 Kalce pri Logatcu – Zaporni zid Lanišče (lastniki – fizične in pravne osebe)
308 Laze pri Planini – Domačija Laze 1 (lastnik – fizična oseba)
9604 Logatec – Grad Logatec  (lastnik – fizična oseba)
410 Logatec – Ipavčeva hiša (lastnik – fizične osebe)
7936 Logatec – Lipov drevored  (lastnik – Republiška uprava za ceste)
17404 Logatec – Tollazzijeva štirna (lastnik – Občina Logatec)
4136 Medvedje Brdo – Cerkev sv. Katarine  (lastnik – Župnija Zavratec)
14926 Petkovec – Hiša Petkovec 59  (lastnik – fizična oseba)
1845 Ravnik pri Hotedršici – Cerkev sv. Barbare (lastnik – Župnija Hotedršica) 
15157 Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 12 (lastnik – fizična oseba)
15156 Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 2  (lastnik – fizična oseba)
630 Rovte pri Logatcu – Domačija Rovte 2 (lastnik – fizična oseba)

Isto ministrstvo pa ima do 8. aprila 2013 odprt tudi Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2013 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Več o razpisih: http://www.mizks.gov.si/.

Renata Gutnik
Občinska uprava