Lokalne volitve

 

2. krog volitev za župana

RAZGLAS kandidatov za 2. krog volitev za župana Občine Logatec

 

TERMINI predčasnega glasovanja

  • 29.11.2022 od 7.00 do 19.00 ure
  • 30.11.2022 od 7.00 do 19.00 ure
  • 1.12.2022 od 7.00 do 19.00 ure

       v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, v I. nadstropju 

 

NAČINI glasovanja

 

Posebne oblike glasovanja:

OBRAZEC za glasovanje po pošti

OBRAZEC za glasvoanje na domu

 

 

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Logatec v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

SPREMEMBA POGOJEV za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Logatec v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

 NAVODILA za medije v zvezi z lokalnimi volitvami 2022