Vojni muzej Logatec
Tržaška cesta 81 a, 1370 Logatec
Tel.: 01 754 27 90
E-naslov: jsvajncer@gmail.com

Ogledi: po predhodni najavi za skupine.

Vojni muzej Logatec je bil odprt junija 1998. Nastal je iz zbirke militarij, ki jih je od leta 1955 zbiral zbiralec Janez J. Švajncer. V okviru omejenih prostorskih možnosti je predstavljen najpomembnejši del zbirke.

V evropskih merilih je posebnost zbirka več kot 2800 odlikovanj z vsega sveta. Vojni muzej V Logatcu dvakrat letno izdaja Vojnozgodovinski zbornik.

3D fotografija

 

 

 

V vitrinah so predmeti, ki so bolj ali manj povezani z vojno in vojaško zgodovino Slovencev in slovenskega ozemlja. Predstavitev sega od kamnitih sekir, bakrene in bronaste dobe ter rimskega obdobja do srednjega veka, prve in druge svetovne vojne ter vojne za samostojno Slovenijo leta 1991 in razvoja nove slovenske vojske.

Med predmeti iz rimskega obdobja sta redkosti levi naličnik bronaste čelade in poznorimski meč z okrašenim spodnjim okovom nožnice. Redkost po evropskih merilih je železna čelada križarskega bojevnika iz 11.-12. stoletja. Med srednjeveškimi predmeti so posebnost štirje meči iz viteškega obdobja, buzdovan iz 14.- 15. stoletja in kmečka sablja iz 15. stoletja.

Več predmetov predstavlja čas napoleonskih vojn, tako bronast kip Napoleona, najverjetneje iz ene izmed uradnih stavb v času ilirskih provinc, francoska in avstrijska puška – kremenjača, več sabelj, bajonetov in med odlikovanji prvi red legije časti iz leta 1804.
Posebna celota je prva svetovna vojna. Med granatami je tudi ena izmed 305 mm granat, ki so jih leta 1999 potegnili iz Soče. Razstavljenih je več kot 700 avstroogrskih znakov enot, bojišč in patriotskih motivov, kar predstavlja največjo tovrstno zbirko na Slovenskem. Puške, pištole, ročne bombe, granate, čelade in odlikovanja, sablje in bajonete iz prve svetovne vojne dopolnjuje nekaj uniform, med njimi uniforma podoficirja 5. dragonskega polka in huzarskega podoficirja iz Prekmurja. Redkost je več znakov s kap in epolet slovenske vojske od leta 1918 do 1919.

 

 Drugo svetovno vojno predstavlja orožje sil osi zaveznikov, med drugim tudi nemška jurišna puška iz leta 1944 in partizanska puška z vrezanim znakom srpa in kladiva na kopitu. med odlikovanji sta dva reda narodnega heroja, več partizanskih spomenic iz leta 1941 in nemški železni križ I. stopnje, ki je bil najden na Kaninu, kamor je aprila 1944. treščil nemški bombnik Heinkel 111.
Iz obdobja po drugi svetovni vojni so letalska uniforma generalpolkovnika Ivana Dolničarja, ki je dosegel med Slovenci najvišji čin v vojnem letalstvu ter uniforma in sablja oficirja Titove garde. Razstavljeni so znaki letalcev, podmorničarjev in vojaških šol.
Edinstvena je postavitev in predstavitev vojne za samostojno Slovenijo leta 1991. Med predmeti je znameniti armbrust, ki ga je Ernest Anželj 23. maja 1991 nameril v oklepnika JLA v Pekrah. Zraven je medalja za hrabrost, ki jo je stotnik Andrej Kutnar dobil za prvi premagani tank JLA 27. junija 1991, zjutraj. V vitrini je uniforma, ki jo je imel major Srečko Lisjak oblečeno med napadom na tanke JLA v Rožni dolini in granata iz tam zaplenjenega tanka. Razstavljena protioklepna orožja so bila uporabljena v Štrihovcu in Šentilju, ostanek letalske rakete je ostal po napadu na Medvedjeku.
Iz povojnega obdobja so unikatna slavnostna uniforma generala Janeza Slaparja in uniformi obeh načelnikov generalštaba, generalov Albina Gutmana in mag. Igorja Podbregarja ter generalska sablja. Zraven je zastava OZN, ki je vihrala nad prvo slovensko enoto na Cipru. Razstavljena so skoraj vsa odlikovanja, položajni in bojni znaki, našitki in kovanci nove slovenske vojske. 

One Comment

Comments are closed.