Številka: 013-7/2022-2
Datum: 10. 11. 2022

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem
8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 17. novembra 2022, ob 19. uri in 30 minut,
v jedilnici OŠ 8 talcev Logatec.

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Problematika splošne varnosti zaradi prevelikega števila prebivalcev izpostave Azilnega doma v Logatcu, priloga 1, priloga 2, priloga 3
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, predstavniki Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in predstavniki Policijske postaje Logatec.

 

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Maja Zidar, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.