Spoštovani,

z namenom priprave nove strategije lokalnega razvoja podeželja za koriščenje LEADER sredstev v programskem obdobju 2013 – 2020, vas vabimo na 2. delavnico, ki bo v sredo, 18. 6. 2014, ob 17.00 uri, v Sejni sobi Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Prijave na delavnico sprejemamo na ICRA d.o.o. Idrija, po e- pošti: darja.lahajnar@icra.si ali na tel: 05 / 37 43 914, kamor se lahko obrnete tudi za dodatne informacije.

Na delavnici bomo predstavili načela pristopa LEADER, na osnovi teh načel skupaj z vami poiskali prednosti in priložnosti našega podeželja ter pripravili izhodišča za strategijo lokalnega razvoja. Strategija bo osnova za črpanje LEADER sredstev v novem programskem obdobju.

Vabljeni, da s svojimi izkušnjami, z vprašanji ter s predlogi pripomorete k pripravi čimboljše lokalne razvojne strategije logaškega podeželja.
Lep pozdrav,

ICRA d.o.o. in Občina Logatec

Predstavitev
Izražen pristopni interes
Zbiranje projektnih idej