Vas zanima sodelovanje v društvu lastnikov gozdov na našem območju? Bi bile za vas zanimive informacije z naslednjih področij:

•Seznanjanje z zakonodajnimi novostmi in razpisi iz gozdarskega področja.
•Organizacija strokovnih izobraževanj.
•Organizacija izletov, ekskurzij ter obiskov sejmov.
•Sodelovanje pri sprejemanju gozdnih in lovskih načrtov.
•Povezovati kupce lesa in lastnike gozdov v zvezi s ponudbo in povpraševanjem.
•Organizirati tekmovanja.
•Promovirati les in uporabo gozdne biomase.
•Promovirati ustrezen način nabiranja gozdnih sadežev ter opozarjati obiskovalce v gozdovih na primeren odnos do gozda in zasebne lastnine?

Če ste odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da izpolnite anketo, ki jo boste dobili tukaj in jo izpolnjeno najpozneje do 2. aprila 2015 posredujete po e-pošti na naslov: darja.lahajnar@icra.si

Za vse zainteresirane bomo 15. aprila v Idriji organizirali predstavitev delovanja društev, ki jo bo pripravila Zveza društev lastnikov gozdov Slovenije. Obenem bomo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije pripravili strokovno predavanje na temo Nega gozdov, poškodovanih v žledolomu, ki ga bodo izvedli strokovnjaki iz Zavoda za gozdove. Dodatne informacije bomo posredovali prijavljenim, ki se bodo prijavili po e pošti: darja.lahajnar@icra.si ali na tel.: 05 37 43 914.

Razvojne aktivnosti finančno podpirajo Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno.