Občina Logatec si je v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zadala visoke cilje pri zagotavljanju in izboljšanju prometne varnosti v občini. Glede na statistične podatke je hitrost še vedno najpogostejši vzrok za prometne nesreče, predvsem tiste z najhujšimi posledicami. Proti temu se lahko učinkovito borimo s sistematičnim uvajanjem ukrepov za umirjanje prometa, s ciljem zmanjševanja števila črnih točk in nevarnih mest za nastanek prometnih nesreč.

Na Občini Logatec smo skupaj z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pristopili k umirjanju prometa s pomočjo preventivnih radarskih tabel, ki voznika opozarjajo na trenutno hitrost z opozorilnimi napisi. Občina Logatec ima trenutno v lasti pet preventivnih radarskih tabel, s katerimi voznike opozarjamo na prekoračitev dovoljenih hitrosti, hkrati pa navedene radarske table beležijo tudi statistiko in parametre izmerjenih vozil, na podlagi katerih se izdela tudi natančna analiza gibanja prometa. Iz zadnjih treh analiz, ki smo jih izdelali na podlagi podatkov iz radarskih tabel, ki so nameščene na lokacijah v Hotedršici, na Tržaški in Notranjski cesti v Logatcu je razvidno, da je povprečna hitrost na navedenih lokacijah v okviru zakonsko dovoljenih omejitev, s čemer smo dosegli načrtovane ukrepe za umirjanje prometa na nevarnih odsekih. Preventivne radarske table so glede na razpoložljive statistične podatke, še vedno ena najbolj učinkovitih metod za umirjanje prometa v naši občini.

Občinska uprava