V skladu z dogovorom in predlogi lastnikov zemljišč, z dne 27.5.2020, objavljamo dopolnjen izvedbeni načrt ureditve JP726701 Blekova vas 44-40-30 od km 0,000 do km 0,240 (ODSEK 1) in ureditev JP 726703 Blekova vas Nova hiša od km 0,000 do km 0,054. Za dodatna pojasnila glede projektne dokumentacije se obrnite na Gvida Bokala, za podpis pogodb o odkupu zemljišč pa na Janjo Masle – Občina Logatec. Dopolnjen načrt bo na spletni strani Občine Logatec objavljen do 15.7.2020.

Na tej povezavi so pdf. datoteke Izvedbenega načrta ureditve JP726701 Blekova vas 44-40-30 od km 0,000 do km 0,240 (ODSEK 1) in ureditev JP 726703 Blekova vas Nova hiša od km 0,000 do km 0,054.