Vlada Republike Slovenije je vsak tretji petek v novembru razglasila za dan slovenske hrane. Letos smo ga obeleževali 16. novembra tudi v logaški občini. – V vrtcih in šolah so postregli s »Tradicionalnim slovenskim zajtrkom«. – Na trgu Sv. Nikolaja so se predstavili logaški pridelovalci živil.

Otroci v Vrtcu Kurirček Logatec so ob osmi uri zjutraj skupaj z vzgojiteljicami med svoje vrstnike razdelili domače maslo, med, kruh in mleko. Vsi skupaj so z veseljem občudovali modelni odtis rože na maslu ter se sladkali z medom, ki so jim ga prinesli lokalni čebelarji. Še toplo mleko so v skodelici ponudili tudi županu Bertu Menardu, ki se je skupaj s podžupanjo Ladislavo Furlan in podžupanom Vladislavom Pucem, pridružil otrokom pri »Tradicionalnem slovenskem zajtrku«. Tako vodstvo vrtca kot logaške občine je z veseljem pozdravilo pripravljenost  logaških pridelovalcev hrane, da za ta dan otrokom ponudijo pristne domače izdelke. Mleko so jim tako pripeljali iz bližnjih kmetij, in sicer za vsako enoto posebej: Centralni vrtec: kmetija Fečur Andrej in Mihela – D. Logatec, Hotedršica: kmetija Leopold Petkovšek – Hotedršica, Rovte: kmetija Ignacij Hladnik – Petkovec, Tabor: kmetija  Helena Trpin – G. Logatec, Tičnica: Kmetija Zdravko Leskovec – G. Logatec in Pod Košem: kmetija Fečur Andrej in Mihela – D. Logatec. Maslo so za vse otroke pridelali na kmetiji Fečur, za med so s pomočjo čebelic poskrbeli logaški čebelarji  – Mirko Šemrov in Rafael Cepič. O čebelicah in medu sta otrokom veliko povedala izkušena čebelarja Anton Žakelj in Marjan Papež, ki sta  o tej temi predstavila tudi poučni film ter med otroke razdelila zgibanke. Mali nadebudneži so se v vrtcu sladkali tudi z domačimi sadnimi jogurti, ki so jih pripeljali iz Kmetije »Pr´ Kendu«, Katica Prezelj – Idrijske Krnice.  Za tradicionalni slovenski zajtrk pa so naročili tudi domači kruh pri Pekarni Podsmreka, kjer pečejo kruh v krušnih pečeh. Ravnateljica vrtcev v občini Logatec, Frida Rupnik, pove, da se trudijo, da otrokom ne samo enkrat v letu, ampak skozi vse leto ponudijo čimveč lokalno pridelane hrane, saj se zavedajo, kako pomembno je uživati kakovostno in svežo hrano.

Na Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu je nekaj minut pred deveto uro zjutraj po vseh učilnicah odmevala pesem našega znanega, a žal pokojnega, Lojzeta Slaka – Čebelar. Učenca višjih razredov sta nato svoje vrstnike seznanila o pomembnosti uživanja hrane iz lokalnega okolja. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk so učenci zaokrožili z zasaditvijo treh starih sort jablan, ki bodo rasla na šolskem  vrtu.
Da bi pomembnost domače pridelave in uporabe hrane prenesli tudi izven šol in vrtcev, med občane, so se na pobudo Občine Logatec na trgu Sv. Nikolaja predstavili logaški pridelovalci hrane, in sicer:  Ekološka kmetija pr´ Kobal, Kmetija Fečur – pr´ Mihuč, Kmetija pr´Jernej – Zdravko Leskovec, Kmetija Kranjc – Marjan Kranjc, Ekološka kmetija Leskov Gaj – Franc Leskovec, Čebelarsko društvo Logatec, Turizem na kmetiji – Pirc Marija in Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenije – zavod Ljubljana, izpostava Logatec. Ti so v pokušino prinesli svoje izdelke ter širšo javnost seznanjali o postopkih njihove izdelave. Večji del obiskovalcev pa je predvsem zanimalo, kje in kako lahko pridejo do njihove kakovostne in lokalno pridelane hrane.

Romana Hribar, Občinska uprava