DNEVNO POROČILO URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV

ŠTEVILO OSEB, NASTANJENIH  V IZPOSTAVI AZILNEGA DOMA V LOGATCU IN NASTANITVENEM CENTRU V  LOGATCU NA DAN 29.12. 2023

IZPOSTAVA AZILNEGA DOMA V LOGATCU VLAGATELJI NAMERE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO (OSEBE, KI ŠE NISO PODALE PROŠENJ)             341
IZPOSTAVA AZILNEGA DOMA V LOGATCU PROSILCI ZA MEDNARODNO ZAŠČITO              81
NASTANITVENI CENTER LOGATEC PROSILCI ZA ZAČASNO ZAŠČITO IN OSEBE S PRIZNANO ZAČASNO ZAŠČITO (DRŽAVLJANI UKRAJINE)               44

  Vir: Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov