Člani:

  1. Jure Plečnik– predstavnik Občinskega redarstva, predsednik
  2. Blaž Alič – predstavnik policijske uprave, pristojne za območje občine Logatec
  3. Boleslav Kermavnar – predstavnik ZŠAM Logatec
  4. Anton Simšič– predstavnik avtošol na območju občine Logatec
  5. Matjaž Kurent – predstavnik upravljavca cest
  6. Mateja Podgornik – mentorka za preventive in vzgojo v cestnem prometu na OŠ Tabor
  7. Aleš Požarnik Vavken – mentor za preventive  in vzgojo v cestnem prometu na OŠ 8 talcev
  8. Agnes Pajsar Korenč – mentorka za preventive in vzgojo v cestnem prometu na OŠ Rovte

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/07 (str. 1),6/11 (str. 4), 5/12 (str. 7), NPB) velja od 30. 5. 2007