Ste morda videli hrošča? Javite na www.sporocivrsto.si.

Spet je pravi čas, ko nas v preživljanju prostega časa v naravi ali okoli našega doma lahko preseneti kakšen izmed štirih vrst lažje prepoznavnih ogroženih hroščev: rogač (Lucanus cervus), alpski kozliček (Rosalia alpina), bukov kozliček (Morimus funereus) in hrastov kozliček (Cerambyx cerdo).

Vrste hroščev, za katere zbiramo podatke, so na spremembe v njihovem življenjskem okolju občutljive in so pokazatelj naravnega stanja gozdov. Zato je pomembno, da o njihovem pojavljanju zberemo čim več podatkov. Ker so te štiri vrste razmeroma lahko prepoznavne, lahko k poznavanju razširjenosti pripomorejo vsi ljubitelji narave.

Vsi našteti hrošči imajo širši, evropski naravovarstveni pomen, saj so navedeni na seznamu redkih in ogroženih živalskih vrst »Natura 2000«. V Evropi so ponekod že izginili, saj so se zaradi gospodarjenja zelo spremenile razmere v gozdovih. Vsi so odvisni od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in poškodovanega lesa, ki ga je v intenzivno izkoriščanem gozdu vedno manj. Najdemo jih praviloma v avtohtonih, bukovih ali hrastovih gozdovih.

Da bi zbiranje podatkov poenostavili in obenem javnosti omogočili vpogled vanje, smo v letu 2011 prvič zbirali podatke preko spletne strani www.sporocivrsto.si, kjer lahko svojo najdbo vpišete tudi sami. Navodila so enostavna in dosegljiva na tej spletni strani.  Za zanesljivosti vaše najdbe oz. opažanja je potrebno v obrazcu vpisati podatke, ki so dosegljivi le administratorju in iz vašega računalnika naložiti fotografijo, ki je lahko posneta tudi z mobilnim telefonom.

Za vaš vpis in prispevek k ohranjanju teh zanimivih vrst hroščev se vam vnaprej zahvaljujemo! Veseli bomo, če boste informacijo o možnosti vnosa podatkov o štirih vrstah hroščev posredovali tudi znancem in prijateljem. Z boljšim poznavanjem teh kazalcev naravnega ravnovesja v gozdovih, bomo v prihodnje znali bolje usmerjati rabo prostora in naravnih virov.
V kolikor nimate možnosti podatek vpisati na spletni strani, lahko podatek o pojavljanju, vključno s fotografijo sporočite tudi na elektronski naslov: martin.vernik@zrsvn.si ali pokličete na tel. št. (Martin Vernik).
         
Martin Vernik
Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor