Od 25. 3. 2019 do 8. 4. 2019 bosta javno razgrnjena Pobuda podjetja Podpeški gaj, d.o.o., ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev in Elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko sosesko Kalce nad križiščem, ki ga je izdelalo podjetje Studio Formika, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 07/2018, februar 2018. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Datoteteke za objavo:

Javno naznanilo

Elaborat

Pobuda

Status: Sklep sprejet na 6.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 6/2019.