Direktor Občinske uprave
Mag. Andrej Orač

1. nadstropje, soba št. 122

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

Občinsko upravo vodi in usmerja direktor, ki opravlja tudi naloge vodje kadrovskega poslovanja.

Prosimo, da elektronsko pošto naslovite na e-naslov: obcina.logatec@logatec.si