V četrtek, 28. 7. 2022, sta župan Občine Logatec Berto Menard in direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej z direktorjem GPI Tehnika Dragom Muhičem podpisala pogodbo o izgradnji prizidka k ZD Logatec. V pritličju bo urejena nova, večja lekarna, v nadstropju in mansardi pa bo dodatne prostore dobil zdravstveni dom. Dela za izgradnjo prizidka se bodo začela konec avgusta in bodo končana jeseni 2023.

Občina Logatec in Lekarna Ljubljana sta zaradi potreb po dodatnih prostorih za izvajanje lekarniške dejavnosti in dejavnosti zdravstvenega doma 24. 7. 2020 sklenili Sporazum o sofinanciranju za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec. V pritličju novega objekta bo nove, večje in sodobnejše prostore dobila lekarna, nadstropje in mansarda pa bosta namenjena širitvi zdravstvenega doma.

Lekarna Ljubljana je po pooblastilu Občine Logatec v skladu s 33. členom Zakona o javnem naročanju izvedla skupno javno naročilo za okoljsko manj obremenjujoča gradbeno obrtniška in instalacijska (GOI) dela za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec. Najugodnejši ponudnik GPI Tehnika d. o. o. bo avgusta 2022 pričel z izvedbo GOI del za prizidek. V skladu s pogodbo je predvideno, da so dela izvedena v roku 12 mesecev od prevzema del. Vrednost pogodbenih del, v katero je vključena finalna izdelava lekarne v pritličju, prostori v nadstropju in mansardi pa do podaljšane III. gradbene faze, znaša približno 1,3 milijona evrov (brez DDV), ki jih bo zagotovila Lekarna Ljubljana. Neizdelane prostore za Zdravstveni dom Logatec bo dokončala občina.

»Z velikim veseljem smo pričakali dan podpisa pogodbe med Lekarno Ljubljana, izvajalcem del in Občino Logatec, saj le-ta predstavlja še zadnji korak k pričetku gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec. To je dan veselja, saj naši občani nujno potrebujejo večjo, sodobno lekarno in dodatne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Z Lekarno Ljubljana, ki zagotavlja lekarniško dejavnost v naši občini, smo vedno odlično sodelovali, kar se je pokazalo tudi pri tem projektu. Hvala vodstvu Lekarne Ljubljana, dr. Marjanu Sedeju, za posluh in skupno uresničitev naših želja. Občina Logatec se namreč hitro razvija, posledično pa se pojavljajo številne potrebe naših občanov. Z današnjim podpisom pogodbe se mi je iz srca odvalilo res veliko breme in resnično se veselim, da se bomo konec avgusta ponovno srečali ob postavitvi temeljnega kamna novega in težko pričakovanega prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec. Hvala vsem,« je svoje zadovoljstvo ob podpisu izrazil župan Občine Logatec Berto Menard.

Direktor Lekarne Ljubljana dr. MarjanSedej je poudaril, da si Lekarna Ljubljana v vseh lokalnih okoljih, kjer je prisotna, nenehno prizadeva za izboljševanje dostopnosti do lekarniških storitev. »V Lekarni Logatec smo si že več let prizadevali za izboljšanje pogojev, za večje in modernejše prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti, s čimer bi izboljšali oskrbo ljudi, ki potrebujejo zdravila in strokovni nasvet. Kako pomembna, ključna je vloga lekarniških strokovnih delavcev za ohranjanje zdravja ljudi, se je potrdilo v zadnjih dveh letih, v času epidemije novega koronavirusa, ko so bili lekarnarji praktično edini stalno dostopni zdravstveni delavci. V veselje mi je, da z današnjim podpisom pričenjamo z uresničevanjem projekta izgradnje novega prizidka, v katerih bomo uredili veliko in sodobno opremljeno lekarno z lekarniškim robotom za shranjevanje in izdajanje zdravil, ki bo v pomoč sodelavcem pri izvajanju lekarniških storitev, in tako prebivalcem Logatca nudili še bolj kakovostnolekarniško obravnavo.«

Prizidek s tremi etažami ima približno 1.170 m2 uporabnih površin. Osnovna oblika prizidka je pravokotne oblike z ravno streho, na jugovzhodni in jugozahodni strani se bo stikal z obstoječim objektom Zdravstvenega doma Logatec. Predvidena sta dva vhoda, in sicer z jugozahodne in severovzhodne strani. Gre za skeletno gradnjo z AB vogalnimi slopi in leseno  fasado ter prav tako lesenimi pregradnimi stenami. Parkirne površine se bodo uredile na obstoječem parkirišču. Direktor GPI Tehnika Drago Muhič je zagotovil: »Zunanja ureditev objekta se bo izvedla z minimalnim posegom in vplivom na okolico. Med gradnjo objekta ne bodo prekoračene mejne vrednosti hrupa, med samim obratovanjem objekta pa se nivo hrupa praktično ne bo spremenil.«

Na podpisu pogodbe je bila prisotna tudi direktorica Zdravstvenega doma Logatec Urška Tomič, ki je povedala: »Za Zdravstveni dom Logatec prizidek k obstoječemu objektu zagotovo pomeni boljše delovne pogoje za vse zaposlene, saj ima tako vsak nosilec dejavnosti svoj prostor, kar mu omogoča večjo fleksibilnost in boljši izkoristek časa, boljše pogoje za obravnavo pacientov, ker jim tako zagotovimo več časa za obravnavo pri izbranemu zdravniku. Prav tako pa z dobrimi delovnimi pogoji ustvarimo konkurenčno prednosti pri zaposlovanju zdravnikov. Trenutno turnusno delo z obstoječimi prostorskimi kapacitetami namreč predstavlja logističen problem za zdravnike ter tudi za paciente, ki zaradi selitve izbranega zdravnika po Zdravstvenem domu Logatec niti ne vedo, kje se njihov zdravnik nahaja, prav tako pa zaradi tega kot delodajalec nismo konkurenčni. S prizidkom tako tudi povečamo možnosti, da obdržimo družinske zdravnike, ki smo jih z veliko truda vodstva in zaposlenih skozi vsa leta uspeli zaposliti. Prizidek pa pomeni tudi združitev oziroma vrnitev nekaterih od šestih dislociranih enot nazaj pod eno streho.«

Direktor Sedej ocenjuje, da bo celotna investicija v prizidek z ureditvijo vseh prostorov znašala približno 3 milijona evrov (brez DDV), od tega bo Lekarna Ljubljana prispevala približno 1,8 milijona evrov (brez DDV).

 

S predmetno investicijo se je Občina Logatec prijavila na Javni razpis: ”Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023”, ki ga je dne 19. 1. 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje, katerega predmet razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Na podlagi omenjene prijave, je Občina Logatec prejela Sklep o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 z dne 7. 4. 2022, številka: 4300-15/2021/230, s katerim je Ministrstvo za zdravje RS Občini Logatec odobrilo sofinanciranje prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec v višini 541.599,96 EUR.

 

IMG_6594.jpgIMG_6612.jpg