Spodmol, kevdrc.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

 

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 3885

Ime jame Spodmol v Matičkovem Lazu

Tip jame 1 5.1 – spodmol, kevderc

Dolžina [m] 7

Globina [m]

Datum odkritja 04.06.1973

Organizacija(-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 43885

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

 

DK-48 E 5434970 N 5084675

DK-48 DSJ E 5434970 N 5084680 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.1571° N 45.9032°

Kota vhoda [m.n.m] 520

List TTN-5 Postojna – 2 (list ni izdelan)

PROSTORSKI PODATKI

Naselje Novi Svet

Občina Logatec

Katastrska občina Novi svet

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=3885, 8. 7. 2013